Jako svůj příspěvek k činnosti neziskové organizace M.arter jsem připravila 70 minutový intenzivní online kurz Vyjednávání pro ženy (nejen na rodičovské dovolené).

Online kurz je dostupný na odkazu zde.

Veškeré prostředky získané prodejem online kurzu zůstávají M.arter.

#rodicovskanenibrzda #marter #sdilimcoumim