PTÁM SE, NASLOUCHÁM A ROZJASŇUJI MYŠLENKY

Koučink

 

  • Projasním výrazně vaše myšlení.
  • Najdete si své naprosto unikátní řešení.
  • Aktivuji vaší opravdovou motivaci ke změně.

Provedu váš zákruty vašeho myšlení.

Sami najdete svá nejniternější slova, neboť:

„Smysl je v otázkách. Hodnota je v odpovědích.“

S klienty na koučinku běžně řeším desítky nezodpovězených otázek a pochybností typu: Co mám dělat dál? Já nevím, co vlastně chci. Já nevím, zda tam mám zůstat, v podstatě mi nic nechybí, ale….. Toužím po vyšší pozici. Jenže ti nahoře jsou zvláštní, moc se mi mezi ně nechce. Jak se mám rozhodnout?    Jsem nespokojený, vlastně nevím proč, když vše kolem je v pořádku. Je mi 40, mám rodinu, dobrou práci, jenže mně něco chybí. Já nevím, co to je.     Bojím se zvednout telefon, stydím se mluvit před lidmi.  

Každá otázka, každá pochybnost je důležitá. Když je teď zaplašíte, stejně se časem vrátí. 

Pracuji s metaforami, co nahradí desítky slov a rozumíme jim oba. Jindy nám pomůže jednoduchá kresba, schéma situace.  Vše směřuje k hledání vlastního cíle a smyslu konání, nalézání nového pohledu na obtížnou situaci a jiného přístupu k ní. 

 

Nepracuji jen s hlavou, učím klienta pracovat se svou intuicí, vnímat jemné signály těla, rozpoznávat a pojmenovávat své pocity a emoce. Pomáhám identifikovat počátky nepříjemných, stresových situací a dobře je pak zvládnout.   

Při práci s týmy u týmového koučování či koučování leaderů jim napomáhám zorientovat se v systému zájmových osob, které mají či mohou mít vliv na jeho konání i v celém jeho ekosystému.

Jaká je moje hodinovka?

Koučink je o soustředění a zaměření.
Proto funguje osobně i online.

Osobní koučink

3 500 – 4 500 Kč/ setkání

Online koučink 

3 000 Kč / online setkání

Chcete podpořit neziskovou organizaci, která si skvělého kouče nemůže dovolit? 

Za každé 2 zaplacené hodiny koučinku se mnou poskytnu zdarma 1 hodinu koučinku leaderovi neziskové organizace dle vašeho výběru.

 

Chcete poznat sílu koučinku?

Pozvěte na minikoučink Lenku.

S Lenkou se potkáváme v rámci manažerského coachingu více jak dva roky. Lenka je vždy perfektně připravena a diskuze s ní o různých tématech manažerské problematiky je vždy velmi přínosná vzhledem k jejím širokým profesním a také životním zkušenostem. Každá společná lekce přináší zamyšlení se nad novými a efektivnějšími manažerskými možnostmi a zároveň otevírá další zajímavá témata.

Ing. Emil Holan, Místopředseda představenstva, Česká exportní banka, a.s.

Díky Lence a jejím workshopům vím, že zvládnu stresové situace a také životní výzvy s nadhledem a elegancí. Je to o mně, mých hodnotách a energii. Lenka mi pomohla v osobním rozvoji a díky tomu také přispěla velkou mírou k úspěchům Dobrých víl. Děkuji jí za to!

-Angelika Nevěřilová

Lenka je velmi inspirativní osobnost v pravém slova smyslu. Je velmi činorodá a její aktivity a zkušenosti zdaleka přesahují běžný "korporátní" svět, což je velmi osvěžující. Během našich diskuzí klade zajímavé dotazy, které mě motivují dívat se na věci z různých perspektiv. Společně hledáme řešení a její názory a návrhy jsou velmi validní a je z nich patrná obrovská zkušenost. Lenka je profesionál a je naprosto spolehlivá. Podklady, na kterých se domluvíme, posílá obratem, a i v mezidobí našich setkání mně kontaktuje se zajímavými informacemi a články. Ze spolupráce s Lenkou jsem nadšená.

Ing. Lucie Musilová, Senior Relationship Manager, ING Bank N.V.

Lenka Mrázová věnuje podstatnou část své dobrovolnické kapacity funkci předsedkyně správní rady Nadace VIA. V této funkci Lenka pracuje s výkonným ředitelem nadace a se členy správní rady tak, aby se zajistila transparentnost a dlouhodobá udržitelnost filantropické práce Nadace VIA. Přitom Lenka také nabízí velký rozsah profesionálních služeb od daňového poradenství až po koučink a mentorink. Díky jejím rozsáhlým profesním, dobrovolnickým a novinářským úlohám je Lenka advokátkou širšího zapojení žen do byznysu a společnosti jako celku.

-Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA

Jsem moc ráda, že jsem Lenku poznala a mohu chodit na její workshopy a mentoring. Své workshopy má vždy skvěle připravené a příjemnou formou se dozvím spoustu úžasných myšlenek, díky kterým se zlepšuji v práci i osobním životě.Kdykoli jsem Lenku požádala o pomoct s problémem v práci, vždy si na mne našla čas, pozorně se mi věnovala a svými otázkami a radami mi pomohla se s problémem vypořádat. Jestli zvažujete workshopy a mentoring, vřele doporučuji ty od Lenky.

-Eva Jabůrková

Spojme se. Nebo lépe…naplánujme náš mentoring.

Telefon

+420 602 266 469

E-mail

lm@lenkamrazova.cz

Propojme se na sítích