Reference

„Lenka Mrazová byla pro mě živou inspirací od prvního okamžiku, kdy jsme se potkaly, já tehdy ještě na pozici novinářky. Uměla dávat číslům život: do všeho, o čem hovořila, přinášela nadšení a energii. Proto jsem ji opakovaně a ráda citovala, a proto jsem byla šŤastná kdy jsme se, po pár letéch, znovu sešly na druhé straně barikády jako lektorky a mentorky. Lenka umí velmi citlivě a bezpečně spojít nespojítelné: jazyk a mentalitu velkých korporací a hlubší uvažování lidské duše, která hledá svoji cestu. Umí předávat nejen to, co se naučila ve velkých firmách, ale především to, co našla v sobě. A právě proto je schopná vidět v lidech to, co oni sami ještě někdy nevidí: větší potenciál a hlubší smysl. Takže upozornění: vedle Lenky, až v pozici klienta nebo mentee, jste ve velké nebezpečí. Pokud ji otevřeně posloucháte a necháte ji na Vás zapůsobit, už nikdy nebudete jako dřív.“

Cristina Muntean

„Lenka je partnerem pro diskusi, který dává zpětnou vazbu k tomu, co jsem ve svém oboru udělal nebo plánuji udělat. „

„Vzhledem ke svým zkušenostem dokáže Lenka obvykle odhadnout, co může fungovat a co ne. Navíc má neobvykle velkou dávku empatie. Doporučuji proto Lenku jako mentora, který motivuje k pohledu na věc z různých pohledů, a který s odstupem může komentovat i plány do budoucna.“

JUDr. Ing. Martin Kopecký

„Lenka Mrázová byla mojí mentorkou celý jeden rok. Byl to opravdu báječný rok, plný objevů a poznání.“

Lenka je odborník nejen na čísla, ale také výborná mentorka a koučka. Její vášní a umem je věci řešit a klást otázky. Pomohla mi přijít na spoustu zajímavých věcí nejen v profesním, ale i v soukromém životě. Vždy tady byla a udělala si čas, naslouchala, radila, připravovala. Vím, že je tady i dále a náš vztah nekončí. Chtěla bych Lenku doporučit každému, kdo se chce v životě posunout dále.

Zuzana Andělová

The workshop you have done at WIN last year: Female Time Management was one of the most insightful training I have done.

Steliana van de Rijt–Economu, Mothers as Leaders, Nizozemí

„Lenka pro nás již řadu let dělá rozvojové semináře na míru. Postupem času se stala součástí firmy a dokáže velmi dobře vyladit témata i formu. Pozitivní dopady její práce s námi se postupně zvyšují. V posledním roce jsme přešli z čistého off/on-line na hybridní formu s účastníky v kanceláři i mimo. Moc si vážíme toho, že máme tak skvělou lektorku.“

Tomáš Frkal, jednatel, Process Solutions, s.r.o.

„Přednášky a aktivity s Lenkou Mrázovou vřele doporučuji. U nás ve firmě proběhlo několik akcí: komunikace mezi ženami a muži, ženský time-management a ženský networking. Všechny tyto akce se těšily velkému zájmu z řad jak účastnic, tak i účastníků (v prvním případě). Troufám si tvrdit, že Lenka úspěšně dostala do povědomí to, jak rozdílní muži a ženy v komunikaci mohou být, ale i to, jak je vlastně jednoduché najít společné řešení.“

Lenka Bazovská, Garrett Motions s.r.o.

„Thank you. I’m so much more aware now.“

„Love that you have expertise with the corporate world.“

Reference z W.I.N. konference 2018 a 2019

„Díky Lence a jejím workshopům vím, že zvládnu stresové situace a také životní výzvy s nadhledem a elegancí. Lenka mi pomohla v osobním rozvoji a díky tomu také přispěla velkou mírou k úspěchům. Děkuji jí za to.“

Angelika Nevěřilová, zakladatelka Dobré víly dětem

„I had a lot of valuable insights. Very valuable topic. Keep sharing it. Thank you!“

Reference z W.I.N. konference 2018 a 2019

„Hodiny s Lenkou mi pomáhají hlavně v tom smyslu, že mě dokáže vždycky správně navést, abych si odpověděla sama. Z hlediska jejích zkušeností a rozsahu znalostí vím, že s ní mohu probrat téměř cokoli (pracovního i nepracovního) a má vždy pochopení či radu. Není to jen pouhé povídání, ale řešíme praktické věci, které potřebuji konzultovat a s někým probrat. Někdy prostě člověk potřebuje pohled zvenčí, aby mohl některé věci vyřešit – a v tom se mohu na Lenku spolehnout.“

Markěta Přenosilová, ředitelka Divize Startupů a inovativních MSP, Členka vedení agentury CzechInvest 

„Naše spolupráce s Lenkou je založená na dlouhodobém vztahu, partnerství, které trvá již 6 let. Lenka má zájem o pomáhání druhým při dosahování úspěchů.  Její znalosti a dovednosti ve „SVĚTĚ ČÍSEL“ i zkušenosti s prací od termínu k termínu usnadňují vzájemnou spolupráci. Lenka v prvé řadě aktivně naslouchá našim požadavkům, dotazuje se na témata, která se nás při práci i mimo ni dotýkají. Sdílíme své potřeby i definujeme cíle, kterých chceme dosáhnout a nastavíme pravidla pro vzájemnou spolupráci na daný časový úsek. Toto vše je námětem pro vytváření interních i externích workshopů v PS. Při samotných workshopech nás vede laskavě a svými pobídkami inspiruje a motivuje v další práci a životě. Je velmi pozitivní a vstřícná, což se potvrzuje vysokou účastí na dobrovolných veřejných večerních workshopech, kam za ní jezdí zájemci napříč obory i pozicemi z celé České republiky.“

Jana Nováková, Senior HR Business Partner, Process Solutions, s.r.o.

„Na kurzu jsem měl možnost se potkat s kolegyněmi a kolegy 
a společně řešit něco jiného než daně. Rád bych vyzdvihl vynikající lektorky s praktickými zkušenostmi.“

Reference z kurzů vedených pro Komoru daňových poradců
Ing. Robert Jurka, Managing partner ETL GLobal

„Spolupráce s Lenkou je vždy na velmi vysoké úrovni, je konstruktivní, dynamická, ale zároveň i plná ženské síly a energie. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost ji poznat a pracovat na projektu on-line vzdělávání pro ženy www.digiskola.cz. Naše spolupráce pokračuje i nadále vzájemnou podporou a podněty k dalšímu osobnímu rozvoji.“

Katka Reichertová, jednatelka Digi škola, s.r.o.

„Lenka je velmi inspirativní osobnost v pravém slova smyslu. Je velmi činorodá a její aktivity a zkušenosti zdaleka přesahují běžný „korporátní“ svět, což je velmi osvěžující. Během našich diskuzí klade zajímavé dotazy, které mě motivují dívat se na věci z různých perspektiv. Společně hledáme řešení a její názory a návrhy jsou velmi validní a je z nich patrná obrovská zkušenost. Lenka je profesionál a je naprosto spolehlivá. Podklady, na kterých se domluvíme, posílá obratem, a i v mezidobí našich setkání mně kontaktuje se zajímavými informacemi a články. Ze spolupráce s Lenkou jsem nadšená.“

Ing. Lucie Musilová, Senior Relationship Manager, ING Bank N.V.

„Lenka si zaslouží můj dík za její profesionální a zároveň krásně lidské a přátelské jednání. Pomohla mi nacházet nadhled, určit si priority anebo mi jen tak naslouchat. Žena, která má plno letitých zkušeností, které se odrážejí v její komunikaci. Jsem vděčný, že jsem si vybral právě ji v programu Impact First.“

Adam Kolář, student magisterského studia Univerzity Palackého

„S Lenkou jsem měla tu čest spolupracovat v rámci mentoringového programu Odyssey. V průběhu jednoho roku jsme spolu strávily přes deset setkání, ať už on-line tak osobních. Můj přístup ke spolupráci je dost specifický, jednotlivá sezení jsem si přizpůsobovala podle svých aktuálních potřeb. Lenka neváhala a flexibilně se přizpůsobila i ona. Byla mi oporou při řešení náročných situací v rámci leadershipu a práce s týmem, ochotně se mnou sdílela své zkušenosti z praxe i života a troufám si tvrdit, že naše profesionální spolupráce přerostla i v přátelství. Mohu ji vřele doporučit.“

Kateřina Kalačová, CzechITas, ředitelka pobočky Brno

„Spolupráce s Lenkou během mentoringového programu DoToho mi pomohla poskládat si hodně pracovních věcí v hlavě. Bylo pro mne užitečné získat druhý názor na věci, utřídit si myšlenky o práci s lidmi, s týmy, jak přenést odpovědnost na lidi v týmu, měřit výkon a výsledek. Byla to taková „pracovní terapie” v atmosféře otevřeností a důvěry. I když vím, že jsem z celého programu celkově mohla získat víc, onliny s Lenkou mi velmi pomohly.“

Tereza Bechynská, jednatelka LOB Agency s.r.o.

„Information is worthy of presentation in a plenary.“

„I liked the info and did discover something new but it was a bit slow which I think comes from language. Lenka knows her stuff.“

Reference z W.I.N. konference 2018 a 2019

„S Lenkou se potkáváme v rámci manažerského coachingu více jak dva roky. Lenka je vždy perfektně připravena a diskuze s ní o různých tématech manažerské problematiky je vždy velmi přínosná vzhledem k jejím širokým profesním a také životním zkušenostem. Každá společná lekce přináší zamyšlení se nad novými a efektivnějšími manažerskými možnostmi a zároveň otevírá další zajímavá témata.“

Ing. Emil Holan, Místopředseda představenstva, Česká exportní banka, a.s.

„No a musím Ti ještě poděkovat, protože teď oceňuji, že když jsem se Tebou v rámci mentoringu řešila, jestli a kolika lidem dávat HO, tak jsi mě k tomu popostrčila a já teďka sklízím plody 🙂 celý tým je tento týden na home office a funguje to bez potíží. Jednak jsou na to zvyklí, takže to pro ně není šok a ví, jak mají pracovat. Takže super :-)“

Ing. Andrea Valentová, Manažerka controlling, Brose CZ spol. s r.o. Kopřivnice

„Lenka je úžasná, inšpiratívna žena. Spočiatku som sa bála ako bude mentoring v rámci „online sveta“ vyzerať, ale často krát som mala pocit, že Lenka sedí oproti mne a rozprávame sa. Musím zhodnotiť, že mi veľmi pomohla a naviedla ma na riešenia v rámci pracovného ale aj súkromného života. Do mentoringu som šla hlavne kvôli tomu, že som sa cítila unavene z práce ale ešte nie úplne vyhorene. S Lenkou sme preberali rôzne oblasti, ktoré ma trápili a „donútila“ ma sa pozerať na niektoré veci iným pohľadom, čo veľmi oceňujem. J Okrem online sme mali možnosť sa stretnúť aj osobne a konštatujem, že porozumenie z online sveta bolo aj reálne. Ďakujem Lenka za všetko a zostávame v kontakte! „

Ing. Katarína Bangová,Vzťahový manažér, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spojme se. Nebo lépe… naplánujme naše setkání.

Propojme se na sítích