Poradím, vyřeším

Mentoring

Leadership mentoring

 

  • Nastavíme efektivní cestu k vašemu cíli krok za krokem
  • Rozšířím vaše znalosti v oblasti leadershipu
  • Posílím vaše praktické dovednosti vedení sebe a ostatních

Budu vám mentorkou, abyste dosáhli svého cíle

v byznysu, kariéře či filantropii

Tvořím praktická, efektivní řešení vždy šitá klientovi na míru. Podle situace užívám čistý koučink, facilitativní mentoring, brainstorming, radu i praktický nácvik obtížné komunikační situace.

Podstatný je pro mne výsledek klienta, nikoliv přesně metodicky pojmenovaná služba. Moje síla je v integraci metod. Zajímám se o dopad své práce v dlouhodobém horizontu.

Léta pěstuji širokou funkční síť kontaktů. Proto součástí mé práce může být i propojení na člověka užitečného klientovi dál.

Na mentoringu často řešíme otázky řízení času, projektů, citlivou komunikaci s týmem, s nadřízeným, s klienty v náročných situacích, nastavení byznys plánů, vystupovaní na veřejnosti, nastavení budoucí karierové cesty, sebeprezentaci, leadership v čase rychlých změn, budování vlivu.

Ráda pracuji s talenty dle metodiky Gallup. Díky nim mohu klientovi vysvětlit, proč mu něco jde skvěle, na něčem mu naopak uniká energie. Spolu pak stavíme unikátní individuální strategii úspěchu.

Můj Gallup podnikatelský profil je Disruptor. Výborně vystihuje mou schopnost házet nové nápady, přemýšlet o inovativních cestách dál. V kombinaci s pragmatismem čísel a léty byznys zkušeností mám velkou přidanou hodnotu pro start-up týmy či začínající podnikatele.

Jsem filantrop ze srdce a mám letité zkušenosti s vedením nadace a foundraisingových kampaní, proto ráda pomáhám v nastavení foundraisingu, definování hodnot, které nezisková organizace svou činnosti přináší světu a celé strategie práce s dárci.

Jaká je moje hodinovka?

Mentoring zvládnu osobně i online. Proto lokalita není limit.

Osobní mentoring

3 000 Kč/ hod.

Online mentoring 

2 500 Kč / hod.

Start-upům, neziskovkám a samoživitelkám ráda vyjdu vstříc individuálně domluvenou sazbou.

Lenka Mrázová věnuje podstatnou část své dobrovolnické kapacity funkci předsedkyně správní rady Nadace VIA. V této funkci Lenka pracuje s výkonným ředitelem nadace a se členy správní rady tak, aby se zajistila transparentnost a dlouhodobá udržitelnost filantropické práce Nadace VIA. Přitom Lenka také nabízí velký rozsah profesionálních služeb od daňového poradenství až po koučink a mentorink. Díky jejím rozsáhlým profesním, dobrovolnickým a novinářským úlohám je Lenka advokátkou širšího zapojení žen do byznysu a společnosti jako celku.

-Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA

Hodiny s Lenkou mi pomáhají hlavně v tom smyslu, že mě dokáže vždycky správně navést, abych si odpověděla sama. Z hlediska jejích zkušeností a rozsahu znalostí vím, že s ní mohu probrat téměř cokoli (pracovního i nepracovního) a má vždy pochopení či radu. Není to jen pouhé povídání, ale řešíme praktické věci, které potřebuji konzultovat a s někým probrat. Někdy prostě člověk potřebuje pohled zvenčí, aby mohl některé věci vyřešit – a v tom se mohu na Lenku spolehnout.

-Markéta Přenosilová, ředitelka Divize Startupů a inovativních MSP, Členka vedení agentury CzechInvest

S Lenkou se potkáváme v rámci manažerského coachingu více jak dva roky. Lenka je vždy perfektně připravena a diskuze s ní o různých tématech manažerské problematiky je vždy velmi přínosná vzhledem k jejím širokým profesním a také životním zkušenostem. Každá společná lekce přináší zamyšlení se nad novými a efektivnějšími manažerskými možnostmi a zároveň otevírá další zajímavá témata.”

Ing. Emil Holan, Místopředseda představenstva, Česká exportní banka, a.s.

Díky Lence a jejím workshopům vím, že zvládnu stresové situace a také životní výzvy s nadhledem a elegancí. Je to o mně, mých hodnotách a energii. Lenka mi pomohla v osobním rozvoji a díky tomu také přispěla velkou mírou k úspěchům Dobrých víl. Děkuji jí za to!

-Angelika Nevěřilová

Jsem moc ráda, že jsem Lenku poznala a mohu chodit na její workshopy a mentoring. Své workshopy má vždy skvěle připravené a příjemnou formou se dozvím spoustu úžasných myšlenek, díky kterým se zlepšuji v práci i osobním životě.Kdykoli jsem Lenku požádala o pomoct s problémem v práci, vždy si na mne našla čas, pozorně se mi věnovala a svými otázkami a radami mi pomohla se s problémem vypořádat. Jestli zvažujete workshopy a mentoring, vřele doporučuji ty od Lenky.

-Eva Jabůrková

Spojme se. Nebo lépe…naplánujme náš mentoring.

Telefon

+420 602 266 469

E-mail

lm@lenkamrazova.cz

Propojme se na sítích